Osallistujille

Kilpailun tulos julkistettiin 14. kesäkuuta 2012.

Palkitsemattomat ja lunastamattomat ja ehdotukset, jotka eivät saaneet kunniamainintaa, voi noutaa kaupunkisuunnitteluvirastosta 28.9.2012 mennessä. Ehdotus voidaan myös palauttaa postitse kilpailijan kustannuksella. Tämän jälkeen ehdotukset hävitetään. Yhteydenotto: kilpailusihteeri Sanna Lahti, sanna.lahti(at)hel.fi

Kilpailu lyhyesti

Kilpailuaika: 2.5.–30.9.2011
Järjestäjä: Helsingin kaupunki / kaupunkisuunnitteluvirasto
Kilpailumuoto: Yleinen avoin kansainvälinen ideakilpailu
Sijainti: Suomi, Helsinki
Kieli: Englanti ja suomi
Ilmoittautuminen: Maksuton. Ei rekisteröitymistä.
Kilpailun päättyminen: 30.9.2011

Osallistujille tarkoitettu kattava kilpailuinformaatio löytyy kilpailuohjelmasta.

Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailijoiden toivotaan muodostavan suunnitteluryhmiä, joissa on monipuolisesti maankäytön ja arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin sekä liikenne-, yhdyskunta-, rakennus- ja energiatekniikan ja satamatoimintojen asiantuntijoita.

Esteellisiä osallistumaan kilpailuun ovat palkintolautakunnan jäsenet, sihteeri, näiden yhtiö-kumppanit tai läheiset. Esteellinen on myös henkilö, joka on osallistunut kilpailuhankkeen valmisteluun. Kilpailun järjestäjä päättää esteellisyydestä.

Kilpailutehtävä

Kilpailijoiden tehtävänä on laatia Eteläsatamaan kokonaisvaltainen ideasuunnitelma, jonka pohjalta alueen kehittämistä voidaan tulevaisuudessa ohjata. Kilpailijoiden tulee esittää alueelle julkisia kaupunkitiloja, kartoittaa lisärakentamisen määrää ja sijoittamismahdollisuuksia sekä parantaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyksiä ja tiloja.

Kilpailualue tulee liittää entistä paremmin osaksi keskustan kaupunkirakennetta. Kilpailijoiden tulee tutkia, miten satamatoimintojen tilankäyttöä voidaan tehostaa. Kilpailuehdotuksissa tulee erityisesti huomioida alueen kaupunki-kuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot sekä näyttäytyminen merelle.

Ehdotusten laadintaohjeet

 • Kaupunkirakennekuva 1:4000
 • Asemapiirustus 1:2000
 • Kuvia osa-alueista 1:500
 • Leikkauksia ja julkisivuja 1:500
 • Havainnekuvia : vähintään kolme kuvaa, jotka havainnollistavat ehdotuksen keskeisiä ideoita. Yksi havainnekuva esittään ilmakuvaupotuksena annetun viistoilmakuvan pohjalle.
 • Liikenne- ja pysäköintikaavio 1:4000
 • Selostus kilpailuehdotuksen sisällöstä
 • Muu havainnollistavava materiaali
 • Pienoismalli: Pienoismalli pyydetään tarvittaessa osasta alustavaan yläluokkaan sijoittuneista ehdotuksista kilpailijan kustannuksella. Pienoismalli käsittää kilpailualueen alan.

Piirustusten tulee olla käsittelyn kestäviä. Ne tulee kiinnittää A1-kokoisille (841x594) jäykille alustoille, eikä niitä saa päällystää muovilla. Asemapiirros sekä kaupunkirakennekuva tulee esittää pystysuoralla planssilla. Plansseja saa olla enintään 8 kpl / kilpailuehdotus.
 
Ehdotukseen on liitettävä CD-levy, DVD-levy tai muistitikku,jolle on tallennettu seuraava aineisto:

 • esittelyplanssit pienennettynä A3-kokoon, koottuna pdf-jonoksi (300 dpi)
 • Yhden A4:n pituinen selostus
 • lyhyt, välilyönteineen n. 600 merkin pituinen esittelyteksti (txt)
 • asemapiirustus (jpg)
 • havainnekuva ilmakuvaupotuksena annetun viistoilmakuvan pohjalle (liitteen L4 kuva 01) (jpg)
 • perspektiivikuva alueelta jalankulkijan tasolta nähtynä (jpg)
 • valinnainen havainnekuva (jpg)

Jpg-kuvien koon tulee olla leveydeltään 1600 pikseliä ja korkeudeltaan 1200 pikseliä (300dpi). Kuvat nimetään seuraavasti: ehdotuksen nimi_1, ehdotuksen nimi_2, jne. Kuvia ja esittelytekstejä käytetään kilpailun verkkosivuilla töiden esittelyyn. Ne ovat myös lehdistön käytettävissä.

Kaikista tiedostoista on poistettava tekijän henkilöllisyyteen liittyvät tunnisteet.

Kilpailuehdotusten sisäänjättö

Kilpailuaika päättyy 30.9.2011. Kilpailuehdotus tulee joko

 1. toimittaa 30.9.2011 kello 16.00 mennessä Helsingin kaupungin kirjaamoon alla olevaan osoitteeseen tai
 2. jättää 30.9.2011 postin tai muun kuljetuslaitoksen kuljetettavaksi kotiinkuljetuksena. Ehdotuksen tulee tällöin kilpailijan vastuulla olla perillä viimeistään 14.10.2011. Lähetyksessä tulee olla postin tai muun kuljetuslaitoksen merkintä lähetyspäivästä, jonka tulee olla viimeistään 30.9.2011.

Lähetyksen päälle on molemmissa tapauksissa merkittävä nimimerkki sekä ”Kirjava satama - ideakilpailu”. Saapuneiden ehdotusten nimimerkit ja arvioitu kilpailun ratkeamisajankohta julkaistaan kilpailun verkkosivuilla.

Kilpailuehdotusten toimitus postitse:

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kirjaamon käyntiosoite: Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 - 13.
Puhelin + 358 9 310 137 01
Avoinna: ma - pe 8.15 - 16

Kilpailuaineisto >>
Kysymykset >>
Seminaari >>

Viimeisimmät kommentit
World Design Capital Helsinki 2012
Viimeisimmät tykkäykset
Puhutuimmat työt
Näyttely Laiturilla
15.12.2011–21.01.2012
Laituri - Kohti huomisen Helsinkiä